Людям із порушенням зоруЛюдям із порушенням зору

Про центр / Методичне забезпечення соціальної роботи

ВІДДІЛ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Відділ методичного забезпечення соціальної роботи є структурним підрозділом Закарпатського обласного центру соціальних служб, створюється, реорганізовується і ліквідується наказом директора обласного центру.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

  • Реалізація загальнодержавних, обласних та інших соціальних програм з питань надання соціальних послуг, соціальної роботи із сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, в межах повноважень Відділу.
  • Сприяння впровадженню державних стандартів соціальних послуг.
  • Впровадження нових технологій соціальної роботи та надання соціальних послуг.
  • Забезпечення методичного та інформаційного супроводу діяльності закладів, установ, організацій, що проводять соціальну роботу, надають соціальні послуги.
  • Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями, закладами, діяльність яких пов’язана із соціальною роботою, надання соціальних послуг, в межах компетенції Відділу.
  • Поширення досвіду роботи установ, закладів та організацій, фахівців із соціальної роботи з питань надання соціальних послуг вразливим верствам населення в адміністративно-територіальних одиницях, в межах компетенції Відділу.
  • Здійснення моніторингу за дотриманням державних стандартів соціальних послуг.
  • Підготовка методичних матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу.
Фото Фото Фото