Людям із порушенням зоруЛюдям із порушенням зору

Про центр / Інформаційно-аналітична робота

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ

Відділ інформаційно-аналітичної роботи є структурним підрозділом Закарпатського обласного центру соціальних служб, створюється, реорганізовується і ліквідується наказом директора обласного центру.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 • Підготовка інформаційно-аналітичних довідок, інформування районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про ситуацію щодо розвитку послуг в адміністративно-територіальних одиницях, в межах компетенції відділу.
 • Сприяння впровадженню державних стандартів соціальних послуг.
 • Впровадження нових технологій соціальної роботи та надання соціальних послуг.
 • Забезпечення інформаційного супроводу діяльності закладів, установ, організацій, що проводять соціальну роботу, надають соціальні послуги.
 • Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднанням діяльність яких пов’язана із соціальною роботою, наданням соціальних послуг, в межах компетенції відділу.
 • Збір та узагальнення статистичних даних щодо надання соціальних послуг вразливим категоріям населення в адміністративно - територіальних одиницях.
 • Аналіз виконання місцевих програм з надання соціальних послуг, та підготовка пропозицій щодо їх розвитку.
 • Участь у проведенні засідань за круглим столом, конференцій щодо надання соціальних послуг, в межах компетенції відділу.
 • Поширення досвіду роботи установ, закладів та організацій, фахівців із соціальної роботи з питань надання соціальних послуг вразливим верствам населення в адміністративно-територіальних одиницях, в межах компетенції відділу.
 • Підготовка Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі, обласній державній адміністрації проектів статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо проведеної соціальної роботи в громадах.
 • Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів в обласному центрі.
 • Надання правової допомоги структурним підрозділам обласного центру, закладам соціального  спрямування з питань, що належать до компетенції відділу.