Людям із порушенням зоруЛюдям із порушенням зору

Про центр / Положення про Закарпатський обласний центр соціальних служб

Документ для завантаження у форматі PDF !

 

 

 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р  О  З  П  О  Р  Я  Д  Ж  Е  Н  Н  Я

 

 

    07.12.2020                                               м. Ужгород                                                       № 722

 

 

Про Закарпатський обласний центр соціальних служб

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, законів України „Про соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 479 „Деякі питання діяльності центр,в соціальних служб”, від 26 серпня 2020 року № 783 „Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України”, з метою врегулювання основних організаційних та правових засад надання соціальних послуг в області:

 

 1. Перейменувати Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЄДРПОУ 22111467) на Закарпатський обласний центр соціальних служб.
 2. Затвердити Положення про Закарпатський обласний центр соціальних служб, що додається.
 3. Директору Закарпатського обласного центру соціальних служб вжити заходів щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приведення у відповідність згідно з цим розпорядженням печатки та бланку установи.
 4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12.10.2005 № 10 „Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю”, від 21.12.2016 № 640 „Про Положення про Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” та від 18.08.2018 № 430 „Про внесення змін до Положення про Закарпатський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Травіну О. В.

 

 

Голова державної адміністрації                                                                  Олексій Петров ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

07.12.2020722

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Закарпатський обласний центр соціальних служб

 

 1. Закарпатський обласний центр соціальних служб (далі — регіональний центр) є закладом, що проводить методичне забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, організовує навчання з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг.

Метою діяльності регіонального центру є методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг.

 1. Регіональний центр утворюється, реорганізується та ліквідується Закарпатською обласною державною адміністрацією (далі — облдержадміністрація). 
 2. Положення про регіональний центр, кошторис і штатний розпис регіонального центру затверджуються облдержадміністрацією.

Примірна структура та штатний норматив чисельності працівників регіонального центру затверджуються Мінсоцполітики.

 1. Регіональний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України; наказами Мінсоцполітики, Національної соціальної сервісної служби України, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, а також цим Положенням.
 2. Регіональний центр провадить діяльність за принципами дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.
 3. Основними завданнями регіонального центру є: методична допомога громадам у проведенні соціальної- роботи, наданні соціальних

послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг;

організація інформування громад щодо сімейних цінностей, профілактики соціального

сирітства, недопущення насильства, жорстокого поводження з дітьми; проведення навчальних заходів для надавачів соціальних послуг, спеціалістів виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою надання соціальних послуг сім’ям та дітям.

 1. Регіональний центр відповідно до визначених для нього завдань:

готує інформаційно-аналітичні довідки, інформує районні державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад про ситуацію щодо розвитку послуг в адміністративно-територіальних одиницях, вносить пропозиції щодо поліпшення доступності та якості соціальних послуг керівництву адміністративнотериторіальних одиниць; сприяє впровадженню державних стандартів соціальних послуг;

впроваджує нові технології соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі міжнародні; забезпечує методичний та інформаційний супровід діяльності закладів,  установ,

організацій, що проводять соціальну роботу, надають соціальні послуги; організовує та проводить семінари і тренінги з питань організації проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг для працівників закладів, установ, що надають соціальні послуги у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, фахівців із соціальної роботи, посадових осіб районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, працівників служб у справах дітей, за результатами яких видає відповідний документ; співпрацює з відповідними закладами вищої освіти та науково-дослідними установами, науково-практичними відділеннями, творчими обєднаннямита організаціями, діяльність яких пов’язана із соціальною роботою, наданням соціальних послуг; впроваджує програми навчання та підвищення професійної компетентності/кваліфікації для працівників закладів, установ що надають соціальні послуги у відповідній адміністративно- територіальній одиниці, фахівців із соціальної роботи, посадових осіб районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, працівників служб у справах дітей, патронатних вихователів, кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, наставники, усиновлювачі (згідно з вимогами законодавства), опікунів/піклувальників; проводить підготовку кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, наставники, усиновлювачі (згідно з вимогами законодавства), за результатами якої готує рекомендації службі у справах дітей щодо можливості влаштування в їх сім’ї дітей, забезпечує підвищення кваліфікації таких осіб;    забезпечує підготовку тренерів із реалізації соціальних проектів і програм, проведення

тренінгових навчань для фахівців соціальної сфери; збирає та узагальнює статистичні дані щодо надання соціальних послуг вразливим

категоріям населення в адміністративно-територіальних одиницях; бере участь у визначених потреб жителів адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних, розроблених за результатами визначення потреб жителів адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах; аналізує виконання місцевих програм з надання соціальних послуг, готує пропозиції щодо

їх розвитку; проводить засідання за круглим столом, конференції, дослідження щодо надання соціальних послуг, моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг відповідно до державних стандартів; організовує і проводить науко-методичні та рекламно-інформаційні заходи з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг: виставки, презентації, семінари, засідання за круглим столом, готує науково-методичні матеріали тощо; поширює досвід роботи установ, закладів та організацій, фахівців із соціальної роботи з питань соціальної роботи з питань надання соціальних послуг вразливим верствам населення в адміністративно-територіальних одиницях; співпрацює з місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами та організаціями, громадськими об’єднаннями.

 1. Регіональний центр має право:

 вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого

самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи, надання соціальних послуг; укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (у тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання визначених для нього завдань;  залучати спеціалістів науково-дослідних установ, закладів вищої освіти, фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності (за погодженням з їх керівниками) для виконання завдання регіонального центру;  в установленому порядку одержувати інформацію, аналітичні та інші матеріали від органів місцевого самоврядування, установ, закладів та організації,  що надають соціальні послуги у громадах, фахівців із соціальної роботи стосовно стану надання соціальних послуг; подавати в установленому порядку пропозиції щодо розвитку інноваційних соціальних

послуг у громадах.

 1. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому законодавством порядку облдержадміністрацією. 

Директор регіонального центру має заступника, який призначається на посаду і звільняється з неї в установленому законодавством порядку. 

 1. Директор регіонального центру:  організовує роботу регіонального центру, персонально відповідає за виконання

регіональним центром визначених для нього завдань;  складає в установленому порядку штатний розпис регіонального центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до примірної структури та штатної чисельності, що затверджується Мінсоцполітики;  затверджує положення про структурні підрозділи регіонального центру та посадові

інструкції його працівників;  видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру,

організовує і контролює їх виконання;  представляє регіональний центр у відносинах з органами державної влади, органами

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції

регіонального центру;  розпоряджається в установленому порядку майном і коштами регіонального центру;  утворює в регіональному центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації

працівників регіонального центру; призначає на посади та звільняє з посад працівників регіонального центру; 

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

працівників регіонального центру.

 1. Діяльність регіонального центру фінансується за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб. 

У разі припинення юридичної особи — регіонального центру (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи регіонального центру передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються у дохід бюджету в установленому законодавством порядку.

Доходи (прибутки) регіонального центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням та чинним законодавством.

 

 

 1. Для виконання своїх повноважень регіональний центр може утворювати тренінгові центри та мобільні конституційні пункти. 
 2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників регіонального центру встановлюється відповідно до законодавства. 
 3. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення регіональним центром забезпечується належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщення обслуговування, безперешкодного приміщення  прилеглою до закладу територію там всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися у просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В. 2. 240 2:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення».

 Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю.

 1. Регіональний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням. 
 2. Скороченою назвою Закарпатського обласного центру соціальних служб є ЗОЦСС.